Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2013

dreaminglove
20:26
8018 2a49 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasnowy snowy
20:26
Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit
20:26
Untitled
Reposted fromweheartit weheartit
dreaminglove
20:25
20:25
6416 a90e
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasnowy snowy
20:25
6680 0237

Hand Made snowflakes

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasnowy snowy

August 30 2013

dreaminglove
14:27
dreaminglove
14:27

Reposted frommythren mythren viamarisette marisette
dreaminglove
14:27
4111 8669 500
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viamarisette marisette
dreaminglove
14:26
9537 f8cc
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viamarisette marisette
14:25
dreaminglove
14:25
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viamarisette marisette
dreaminglove
14:24
4363 2d6d
Reposted fromnjmortensen njmortensen viamarisette marisette
dreaminglove
14:24
0729 6ab1
Reposted fromkatalama katalama viamarisette marisette

June 30 2013

dreaminglove
17:52
Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted fromnotoverwhelmed notoverwhelmed viaklaud klaud
dreaminglove
17:50
    dużo oczekiwań=dużo rozczarowań
     
— co po?
Reposted frommeeds meeds viaklaud klaud
dreaminglove
17:49
0882 108c
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaweheartit weheartit
dreaminglove
17:45
4596 aacf
Reposted fromagataaa agataaa viafollowed followed
dreaminglove
17:43
7116 4c24
Reposted fromchocoway chocoway viafollowed followed
17:37
love | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl